Servicevoorwaarden

Iedereen mag door de openbare ruimtes van ModernPolygamy.com bladeren of er toegang tot krijgen. Toegang tot de ledengedeelten wordt verleend naar goeddunken van de beheerders.

ModernPolygamy.com is zeer agressief in het bestrijden van alles wat de ervaring, veiligheid of privacy van onze gebruikers zou kunnen schaden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, oplichters, mensen die profielinformatie proberen te stelen en nepprofielen.

Als een verzoek voor het aanmaken van een account wordt ingewilligd, erkent u dat uw toegang op elk moment en om welke reden dan ook of zonder enige reden kan worden opgeschort of ingetrokken. Beheerders zijn niet verplicht om redenen voor hun acties op te geven.

Als er reden is voor een beheerder om aan te nemen dat u valse informatie op uw profiel heeft verstrekt, kan uw account zonder kennisgeving worden opgeschort of beëindigd.

Voorbeelden van onjuiste informatie die tot beëindiging van het account zullen leiden, zijn:

In deze tijd is het de moeite waard om het voorbeeld van 'Onjuist geslacht' te verduidelijken. Bij het lidmaatschap en het aanmaken van een account wordt u gevraagd wat uw geslacht was bij de geboorte (volgens uw originele geboorteakte). Als je denkt dat je nu iets anders bent dan is dat prima, maar om een ​​account te hebben moet je de lidmaatschapsvragen eerlijk beantwoorden. U kunt dan aangeven hoe u zich nu voelt in uw profielbeschrijving.

De burgerlijke staat moet ook naar waarheid worden beantwoord. Deze vraag heeft betrekking op de juridische status. Als u getrouwd bent maar gescheiden bent, moet u selecteren dat u getrouwd bent.

Eerlijkheid is hier erg belangrijk. Door een account op deze site aan te maken, zweert en bevestigt u dat uw profielinformatie waar en correct is. Zeg hoe je je voelt in je profiel, maar blijf bij juridisch correcte informatie bij het beantwoorden van vragen.

Als je niet bereid bent om alle vragen die tijdens het aanmaken van een account worden gesteld naar waarheid te beantwoorden, is het je uitdrukkelijk verboden een account aan te maken of lid te worden van ModernPolygamy.com.

Het aanmaken van een account met onjuiste of onware informatie is fraude en wordt niet getolereerd.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle verwijzingen naar ModernPolygamy.com verwijzen naar eigenaren of moederbedrijven.

U erkent dat het plaatsen van persoonlijke informatie op internet inherente risico's met zich meebrengt. U gaat ermee akkoord dat ModernPolygamy.com niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, mobiele apps of andere diensten.

We nemen uw veiligheid zeer serieus. Er kunnen echter ongelukken gebeuren. Oplichters, stalkers of erger, kunnen proberen u ernstige schade toe te brengen (lichamelijk, financieel, sociaal of anderszins). U erkent dat ModernPolygamy.com onmogelijk de risico's van online dating kan wegnemen.

U neemt alle verantwoordelijkheid voor uw acties in verband met uw ModernPolygamy.com-lidmaatschap. U stemt er ook mee in de eigenaren van ModernPolygamy.com te vrijwaren voor schade die is ontstaan ​​als gevolg van uw gebruik van uw account of onze services.

U gaat ermee akkoord dat elke vordering tot schadevergoeding beperkt zal zijn tot wat uw account in de 6 maanden voorafgaand aan uw klacht in rekening is gebracht.

Beschikbare functies, informatie en functionaliteit

De computerservers die worden gebruikt voor de diensten van ModernPolygamy.com zijn in privébezit. Toegang tot die servers is ter beoordeling van de ModernPolygamy.com-beheerders. Alle informatie, functies of services kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Als we van mening zijn dat uw account wordt gebruikt om informatie over onze gebruikers te verzamelen of te verspreiden, is uw account:

Het is u uitdrukkelijk verboden informatie over andere leden vrij te geven zonder hun uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. Het is ook verboden om uw account op een geautomatiseerde manier of met geautomatiseerde software te gebruiken om informatie te verzamelen, foto's op te slaan of contact op te nemen met andere leden.

Houd er rekening mee dat het doen van een van de bovenstaande handelingen neerkomt op ongeoorloofde toegang tot een computernetwerk, wat een federaal misdrijf is volgens de Amerikaanse Computer Crimes Act van 1997.

We kunnen je wel of niet aanklagen. We zullen strafrechtelijke vervolging instellen.

Accountgoedkeuring en toegang

De goedkeuring van nieuwe accounts is naar eigen goeddunken van de moderators van de site. Een moderator kan uw aanvraag of toegang om welke reden dan ook goedkeuren of afwijzen, of helemaal geen reden. De meest voorkomende redenen voor afwijzing zijn:

Dit is geen site voor swingers of hook-ups. Je wordt verbannen omdat je het als zodanig behandelt.

Toegestaan ​​gebruik van inhoud

Door media of inhoud naar de site of uw account op de site te uploaden, beweert u dat u volledige distributierechten hebt om de inhoud in licentie te geven en ModernPolygamy.com een ​​eeuwigdurende en onbeperkte licentie verleent om de inhoud te gebruiken totdat u contact hebt opgenomen met de ondersteuning en ontving menselijke bevestiging van verwijdering.

We zullen alle inhoud die je hebt geüpload op verzoek verwijderen, dus als je geen bevestiging ontvangt dat aan je verzoek is voldaan, stuur dan rechtstreeks een bericht aan een moderator en neem ook opnieuw contact op met de ondersteuning.