Podmienky Služby

Ktokoľvek môže prechádzať alebo pristupovať k verejným oblastiam ModernPolygamy.com. Prístup do oblastí len pre členov je poskytovaný podľa uváženia správcov.

ModernPolygamy.com je veľmi agresívny v boji proti všetkému, čo by mohlo poškodiť skúsenosti, bezpečnosť alebo súkromie našich používateľov. Patria sem okrem iného podvodníci, ľudia, ktorí sa snažia ukradnúť informácie o profile, a falošné profily.

Ak je žiadosť o vytvorenie účtu schválená, beriete na vedomie, že váš prístup môže byť pozastavený alebo odvolaný kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu. Správcovia nie sú povinní uvádzať dôvody svojho konania.

Ak má správca dôvod domnievať sa, že ste vo svojom profile uviedli nepravdivé informácie, váš účet môže byť pozastavený alebo zrušený bez upozornenia.

Príklady nesprávnych informácií, ktoré budú mať za následok zrušenie účtu, sú:

V dnešnej dobe stojí za to objasniť príklad „nesprávneho pohlavia“. Pri prihlásení sa do členstva a vytvorení účtu sa vás spýta, aké bolo vaše pohlavie pri narodení (podľa pôvodného rodného listu). Ak si teraz myslíte, že ste niečím iným, je to v poriadku, ale ak chcete mať účet, musíte čestne odpovedať na členské otázky. Potom môžete v popise svojho profilu uviesť, ako sa teraz cítite.

Pravdivo treba odpovedať aj na rodinný stav. Táto otázka sa týka právneho postavenia. Ak ste ženatý, ale oddelený, musíte povedať, že ste ženatý.

Úprimnosť je tu veľmi dôležitá. Vytvorením účtu na tejto stránke prisaháte a potvrdzujete, že informácie o vašom profile sú pravdivé a správne. Vo svojom profile povedzte, ako sa cítite, no pri odpovediach na otázky zostaňte s právne korektnými informáciami.

Ak nie ste ochotní pravdivo odpovedať na všetky otázky položené počas procesu vytvárania účtu, máte výslovne zakázané vytvoriť si účet alebo sa stať členom ModernPolygamy.com.

Vytvorenie účtu s nesprávnymi alebo nepravdivými informáciami je podvod a nebude tolerované.

Obmedzenie zodpovednosti

Všetky odkazy na ModernPolygamy.com sa týkajú akýchkoľvek vlastníkov alebo materských spoločností.

Uvedomujete si, že zverejnenie akýchkoľvek osobných údajov na internete so sebou nesie riziká. Súhlasíte s tým, že ModernPolygamy.com nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z vášho používania webovej stránky, mobilných aplikácií alebo iných služieb.

Vašu bezpečnosť berieme veľmi vážne. Môžu sa však stať nehody. Podvodníci, stalkeri alebo ešte horšie sa vám môžu pokúsiť vážne ublížiť (telesné, finančné, sociálne alebo iné). Uvedomujete si, že ModernPolygamy.com nemôže odstrániť riziká spojené s online zoznamovaním.

Preberáte všetku zodpovednosť za svoje činy v súvislosti s vaším členstvom na ModernPolygamy.com. Súhlasíte tiež s tým, že budete vlastníkov ModernPolygamy.com chrániť za škody vzniknuté v dôsledku používania vášho účtu alebo našich služieb.

Súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok na náhradu škody bude obmedzený na sumu, ktorá bola naúčtovaná na váš účet počas 6 mesiacov pred vašou reklamáciou.

Dostupné funkcie a informácie

Počítačové servery používané pre služby ModernPolygamy.com sú v súkromnom vlastníctve. Prístup k týmto serverom je na rozhodnutí administrátorov ModernPolygamy.com. Akékoľvek informácie, funkcie alebo služby sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Ak sa domnievame, že váš účet sa používa na získavanie alebo distribúciu informácií o našich používateľoch, váš účet bude:

Výslovne máte zakázané zverejňovať akékoľvek informácie o iných členoch bez ich výslovného súhlasu. Taktiež máte zakázané používať svoj účet automatizovaným spôsobom alebo pomocou automatizovaného softvéru na zhromažďovanie informácií, ukladanie obrázkov alebo kontaktovanie iných členov.

Upozorňujeme, že vykonanie čohokoľvek z vyššie uvedeného bude predstavovať neoprávnený prístup k počítačovej sieti, čo je federálny zločin podľa zákona Spojených štátov amerických o počítačových zločinoch z roku 1997.

Môžeme alebo nemusíme vás žalovať. Budeme stíhať trestné stíhanie.

Schválenie účtu a prístup

Schválenie nových účtov je na výhradnom uvážení moderátorov stránky. Moderátor môže schváliť alebo zamietnuť vašu žiadosť alebo prístup z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu. Najčastejšie dôvody odmietnutia sú:

Toto nie je swinger stránka. Za to, že s tým tak budete zaobchádzať, dostanete zákaz.

Autorizované používanie obsahu

Odovzdaním akéhokoľvek média alebo obsahu na stránku alebo do svojho účtu na stránke vyhlasujete, že máte plné distribučné práva na licencovanie obsahu a udeľujete spoločnosti ModernPolygamy.com trvalú a neobmedzenú licenciu na používanie obsahu, kým nekontaktujete podporu a nedostanete potvrdenie od človeka. o jeho vymazaní.

Na požiadanie vymažeme všetok obsah, ktorý ste nahrali, takže ak nedostanete potvrdenie, že vaša žiadosť bola splnená, okrem opätovného kontaktovania podpory napíšte správu priamo moderátorovi.