Syarat Perkhidmatan

Sesiapa sahaja boleh menyemak imbas atau mengakses kawasan awam ModernPolygamy.com. Akses kepada kawasan ahli sahaja disediakan mengikut budi bicara pentadbir.

ModernPolygamy.com sangat agresif dalam memerangi apa sahaja yang boleh membahayakan pengalaman, keselamatan atau privasi pengguna kami. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penipu, orang yang cuba mencuri maklumat profil dan profil palsu.

Jika permintaan penciptaan akaun diberikan, anda menyedari bahawa akses anda mungkin digantung atau dibatalkan pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab atau tanpa sebab sama sekali. Pentadbir tidak perlu memberikan sebab untuk tindakan mereka.

Jika terdapat sebab untuk pentadbir mempercayai bahawa anda telah memberikan maklumat palsu pada profil anda, akaun anda mungkin digantung atau ditamatkan tanpa notis.

Contoh maklumat yang salah yang akan mengakibatkan penamatan akaun ialah:

Pada zaman ini, adalah wajar untuk menjelaskan contoh "Jantina yang salah". Apabila menjadi ahli dan membuat akaun, anda akan ditanya apakah jantina anda semasa lahir (mengikut sijil kelahiran asal anda). Jika anda berfikir bahawa anda adalah sesuatu yang lain sekarang maka itu tidak mengapa, tetapi untuk memiliki akaun anda mesti menjawab soalan keahlian dengan jujur. Anda kemudian dialu-alukan untuk menyatakan perasaan anda sekarang dalam perihalan profil anda.

Status perkahwinan juga mesti dijawab dengan jujur. Soalan ini adalah berkenaan dengan status undang-undang. Jika anda sudah berkahwin tetapi berpisah, maka anda mesti memilih bahawa anda sudah berkahwin.

Kejujuran adalah sangat penting di sini. Dengan mencipta akaun di tapak ini, anda bersumpah dan mengesahkan bahawa maklumat profil anda adalah benar dan betul. Nyatakan perasaan anda dalam profil anda, tetapi kekal dengan maklumat yang betul mengikut undang-undang semasa menjawab soalan.

Jika anda tidak mahu menjawab dengan jujur ​​semua soalan yang ditanya semasa proses penciptaan akaun, anda dilarang secara jelas daripada membuat akaun atau menjadi ahli ModernPolygamy.com.

Membuat akaun dengan maklumat yang salah atau tidak benar adalah penipuan dan tidak akan diterima.

Had Liabiliti

Semua rujukan kepada ModernPolygamy.com merujuk kepada mana-mana pemilik atau syarikat induk.

Anda menyedari bahawa menyiarkan sebarang maklumat peribadi di Internet membawa risiko yang wujud. Anda bersetuju bahawa ModernPolygamy.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan akibat penggunaan tapak web, apl mudah alih atau perkhidmatan lain oleh anda.

Kami mengambil berat tentang keselamatan anda. Walau bagaimanapun, kemalangan mungkin berlaku. Penipu, penguntit, atau lebih teruk lagi, mungkin cuba mendatangkan bahaya serius kepada anda (badan, kewangan, sosial atau lain-lain). Anda menyedari bahawa ModernPolygamy.com tidak mungkin boleh mengalih keluar risiko yang berkaitan dengan janji temu dalam talian.

Anda memikul semua tanggungjawab untuk tindakan anda berkaitan dengan keahlian ModernPolygamy.com anda. Anda juga bersetuju untuk memastikan pemilik ModernPolygamy.com tidak berbahaya untuk kerosakan yang ditanggung akibat penggunaan akaun anda atau perkhidmatan kami.

Anda bersetuju bahawa sebarang tuntutan ganti rugi akan dihadkan kepada jumlah yang telah dibilkan oleh akaun anda dalam tempoh 6 bulan sebelum aduan anda.

Ciri, Maklumat dan Fungsi yang Tersedia

Pelayan komputer yang digunakan untuk perkhidmatan ModernPolygamy.com adalah milik persendirian. Akses kepada pelayan tersebut adalah mengikut budi bicara pentadbir ModernPolygamy.com. Sebarang maklumat, ciri atau perkhidmatan boleh ditukar pada bila-bila masa dan tanpa notis awal.

Jika kami percaya bahawa akaun anda sedang digunakan untuk memungut atau mengedarkan maklumat tentang pengguna kami, akaun anda ialah:

Anda dilarang secara khusus daripada mendedahkan sebarang maklumat tentang ahli lain tanpa kebenaran jelas mereka untuk berbuat demikian. Anda juga dilarang menggunakan akaun anda secara automatik atau dengan perisian automatik untuk mengumpul maklumat, menyimpan gambar atau menghubungi ahli lain.

Sila ambil perhatian bahawa melakukan mana-mana perkara di atas akan membentuk akses tanpa kebenaran kepada rangkaian komputer, yang merupakan jenayah persekutuan di bawah Akta Jenayah Komputer Amerika Syarikat 1997.

Kami mungkin atau mungkin tidak menyaman anda. Kami akan meneruskan dakwaan jenayah.

Kelulusan & Akses Akaun

Kelulusan akaun baharu adalah mengikut budi bicara mutlak penyederhana tapak. Seorang moderator boleh meluluskan atau menolak permohonan atau akses anda atas sebarang sebab, atau tiada langsung. Sebab yang paling biasa untuk penolakan ialah:

Ini bukan tapak swinger atau perhubungan. Anda akan diharamkan kerana memperlakukannya sedemikian.

Penggunaan Kandungan Dibenarkan

Dengan memuat naik mana-mana media atau kandungan ke tapak atau akaun anda di tapak, anda mendakwa bahawa anda mempunyai hak pengedaran penuh untuk melesenkan kandungan dan memberikan ModernPolygamy.com lesen kekal dan tidak terhad untuk menggunakan kandungan tersebut sehingga anda menghubungi sokongan dan menerima pengesahan manusia tentang pemadamannya.

Kami akan memadamkan sebarang kandungan yang telah anda muat naik atas permintaan, jadi jika anda tidak menerima pengesahan bahawa permintaan anda telah diambil tindakan, sila hantar mesej terus kepada moderator selain menghubungi sokongan sekali lagi.